บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าตอบโจทย์

1. รับรองข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ปลอดภัย...สบายใจ...หายห่วง สำหรับทุกข้อมูล ทุกความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ด้วยระบบควบคุมที่รัดกุม ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ทั้งนี้เพื่อให้คุณได้รับการบริการที่ดีที่สุดพร้อมด้วยตอบรับทุกความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ ข้อมูลบางส่วนของคุณในการกรอกข้อมูล เช่น ประเภทประกัน, ทุนประกัน หรือปัจจัยอื่นในการสมัครประกันภัย อาจถูกหยิบมาใช้สำหรับปรับปรุงการพัฒนาในการบริการที่ดีขึ้นเพียงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราได้คัดสรรและพิจารณาโดยละเอียดในการนำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นการเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

2. รับรองข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ปลอดภัย...สบายใจ...หายห่วง สำหรับทุกข้อมูล ทุกความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ด้วยระบบควบคุมที่รัดกุม ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ทั้งนี้เพื่อให้คุณได้รับการบริการที่ดีที่สุดพร้อมด้วยตอบรับทุกความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ ข้อมูลบางส่วนของคุณในการกรอกข้อมูล เช่น ประเภทประกัน, ทุนประกัน หรือปัจจัยอื่นในการสมัครประกันภัย อาจถูกหยิบมาใช้สำหรับปรับปรุงการพัฒนาในการบริการที่ดีขึ้นเพียงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราได้คัดสรรและพิจารณาโดยละเอียดในการนำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นการเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

3. รับรองข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ปลอดภัย...สบายใจ...หายห่วง สำหรับทุกข้อมูล ทุกความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ด้วยระบบควบคุมที่รัดกุม ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ทั้งนี้เพื่อให้คุณได้รับการบริการที่ดีที่สุดพร้อมด้วยตอบรับทุกความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ ข้อมูลบางส่วนของคุณในการกรอกข้อมูล เช่น ประเภทประกัน, ทุนประกัน หรือปัจจัยอื่นในการสมัครประกันภัย อาจถูกหยิบมาใช้สำหรับปรับปรุงการพัฒนาในการบริการที่ดีขึ้นเพียงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราได้คัดสรรและพิจารณาโดยละเอียดในการนำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นการเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น