เกี่ยวกับ

"ตอบโจทย์"

“ตอบโจทย์” ให้ความดูแลโดยทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมด้วยความเป็นมืออาชีพ จากการเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทนายหน้าประกันภัยที่มีประสบการณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และจากความสำเร็จด้านการดำเนินงาน จึงค่อยๆ เพิ่มศักยภาพการเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าขึ้นอีกขั้น โดยเพิ่มช่องทาง “นายหน้าประกันภัยผ่านช่องทางเว็บพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์” ไว้ให้ท่านเลือกสามารถเลือกเปรียบเทียบและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ตอบโจทย์” มุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยจากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อให้เราเป็นเหมือน “ที่ปรึกษา” ที่ครบและพร้อมด้วยความ น่าเชื่อถือ – ถูกใจ – ใช่เลย ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยรถยนต์ พรบ. ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมมอบทุกความคุ้มครอง และความดูแลจากเรา เพื่อตอบรับกับทุกความต้องการ ของคุณ อย่างดีที่สุด
“ตอบโจทย์” ยังพิสูจน์ความปลอดภัยและมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดสรรบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ จากทั้งในและต่างประเทศ และผ่านการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจสอบอิสระ คุณจึงวางใจและเชื่อมั่นได้
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน “ธนชาต” ที่มีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 100% บริษัทฯ เป็นทั้งนายหน้าประกันวินาศภัย และ นายหน้าประกันชีวิต มีพันธกิจที่สำคัญ ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และการประกันภัยที่ไม่หยุดนิ่ง จึงได้มีการขยายแผนธุรกิจเพิ่มเติม ดังนี้

1. งานต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

2. งานบริการและการขายประกันภัยในระบบ Online Digital โดยบริษัท มีความเจริญก้าวหน้า ดังนี้

20 เมษายน 2549

บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

6 กรกฎาคม 2549

ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

5 กรกฎาคม 2555

ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

1 พฤศจิกายน 2560

ได้รับใบอนุญาตขายประกันวินาศภัยทุกชนิดผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

10 เมษายน 2561

ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

26 ตุลาคม 2561

ได้รับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองสารสนเทศ เพื่อใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่อง “การเสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเลคทรอนิกส์ (Online)”